تعاریف دکوراسیونی
دکوپارتمان

سبک معماری پست مدرن چیست؟

سبک معماری پست مدرن 

سبک معماری پست مدرن را برخی دوره فرامدرن و برخی دیگر دوره های متفاوت از سبک مدرن می دانند.

سبک معماری پست مدرن دارای سادگی خاص است و بیشتر برای مدرن کردن محله ها و شهرها کاربرد دارد.

سبک معماری پست مدرن برای رفع نیاز و پیشرفت بوده، با استفاده از فناوری های صنعتی شکل می گیرد.

برای معماران و طراحانی که به مفاهیم خاص معماری می پردازند، سبک معماری پست مدرن دارای اهمیت است.

در سبک معماری پست مدرن عناصری وجود دارند که از سبک معماری معاصر الگو گرفته و سایر عناصر کاملا مدرن هستند.

سبک پست مدرن 
ویژگی معماری پست مدرن

ویژگی معماری پست مدرن کامل کردن و رفع ایرادهای معماری مدرن است تا فضایی متفاوت و بهتر ایجاد کند.

پیدا کردن منطق برای تجدد و تغییر را می توان یک ویژگی معماری پست مدرن برشمرد.

نوعی کاربرد ضد و نقیض و مجموعه ای از آیین ها و الگوهای گذشته که ویژگی معماری پست مدرن محسوب می شود.

ساختمان ها با ویژگی معماری پست مدرن دارای کاراکتر انسانی هستند و رابطه ای بین گذشته و حال در آنها می بینید.

بیشتر بخوانید
۱ از ۹۱

از ویژگی معماری پست مدرن قرار دادن سبک های مختلف کنار یکدیگر و ایجاد ساختمان های چند وجهی می باشد.

ویژگی معماری پست مدرن شامل روش های شناخت جهان و تاکید روی سنبل ها و مخلوط کردن رنگ های مختلف است.

ویژگی پست مدرن

معماری پست مدرن

معماری پست مدرن دارای ساختار پیچیده و متنوعی است که ناگهان در بین معماران گسترش پیدا کرد.

در معماری پست مدرن به خصوصیات فرهنگی تاریخی و ویژگی های شهر، کوچه و محله توجه می شود.

نحوه زندگی اهالی ساختمان و شرایط آب و هوایی در معماری پست مدرن در نظر گرفته می شود.

دکوراسیون خارجی و داخلی خانه ها در معماری پست مدرن دارای طراحی متقارن نیست.

فلسفه و شکل یکسان در معماری پست مدرن وجود نداشته، زمینه گرایی در این سبک مورد توجه است.

معماری پست مدرن را در پروژه ساخت خانه ونچوری می توانید ببینید که فرم خاصی را در نظر داشت.

معماری پست مدرن در خانه ونچوری سقف شیب دار، قوس در ورودی خانه و به کاربردن دودکش است.

معماری پست مدرن را برخی با نام های معماری مردمی یا معماری پاپ می شناسند و توجه به زندگی روزمره محسوب می شود.

معماری پست مدرن

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.