تعاریف دکوراسیونی
دکوپارتمان

نمایشگاه های صنعت ساختمان

( window.MSReady = window.MSReady || [] ).push( function( $ ) { "use strict"; var masterslider_7e5a = new MasterSlider(); // slider controls masterslider_7e5a.control('arrows' ,{ autohide:true, overVideo:true }); masterslider_7e5a.control('slideinfo' ,{ autohide:false, overVideo:true, dir:'h', align:'bottom',inset:false , margin:10 }); // slider setup masterslider_7e5a.setup("MS5ce095a507e5a", { width : 500, height : 300, minHeight : 0, space : 0, start : 1, grabCursor : true, swipe : true, mouse : true, keyboard : true, layout : "partialview", wheel : false, autoplay : true, instantStartLayers:false, mobileBGVideo:false, loop : true, shuffle : false, preload : 0, heightLimit : true, autoHeight : false, smoothHeight : true, endPause : false, overPause : true, fillMode : "fill", centerControls : true, startOnAppear : true, layersMode : "center", autofillTarget : "", hideLayers : false, fullscreenMargin: 0, speed : 10, dir : "h", parallaxMode : 'swipe', view : "flow" }); window.masterslider_instances = window.masterslider_instances || []; window.masterslider_instances.push( masterslider_7e5a ); });

فرصتی برای رقابت در عرصه بین المللی

برای ارائه خدمات و معرفی محصولات، حضور در نمایشگاه و به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردها، روش ها و خلاقیت بهترین فرصت است.

رقابت و جذب مشتریان و مخاطبان اصناف و حرف گوناگون ساختمانی یکی از دلائل حضور در نمایشگاه ها است که معرفی و ارائه خدمات می تواند به بهترین شکل انجام شود.

نمایشگاه فرصت خوبی برای راهیابی به بازار جهانی و رقابت در عرصه بین المللی است، بنابراین، داشتن اطلاعات به روز و آگاهی از اخبار برگزاری نمایشگاه های صنعت ساختمان ضرورت است.

با در نظر گرفتن بازدید تعداد بی شمار مخاطبان و نیاز سنجی آنها در نمایشگاه های مختلف ساختمانی و حضور اصناف مرتبط خدمات و محصولات خود را هدفمند، بهتر و بیشتر معرفی کنید.

دکوپارتمان تقویم نمایشگاه های مرتبط با صنعت ساختمان، شامل تاسیسات، مصالح ساختمانی، درب و پنجره و … همچنین اطلاعات شرکت های حاضر در نمایشگاه ها را در اختیار شما قرار می دهد.

تقویم نمایشگاهی