تعاریف دکوراسیونی
دکوپارتمان
مرور برچسب

عایق حرارتی

عایق چیست؟

انواع عایق انواع عایق به شکل های مختلف صفحه ای، تخته ای، آجری، ورقه ای و نواری وجود دارند. انواع عایق در دو گروه حجیم و بازتابی برای انعکاس و کاهش انتقال گرما کارآیی دارند. انواع عایق سرما و گرما در خانه بسیار مهم و حساسند و شما را وادار می کنند به تمام ویژگی های آن توجه کافی داشته باشید. انواع عایق مانع عبور و انتقال انرژی بوده، شامل سه دسته…
ادامه مطلب ...